Ebooks tâm linh

Ebook Thức tỉnh mục đích sống - Eckhart Tolle

Thức Tỉnh Mục Đích Sống - Cuốn Sách Làm Bừng Tỉnh Thế Giới!
Chuyển hóa tâm thức con người là trọng tâm của những điều Eckhart Tolle đề cập trong quyển sách nổi tiếng A New Earth - Thức Tỉnh Mục Đích Sống này. Theo ông, sự thức tỉnh là bước kế tiếp sẽ xảy ra trong quá trình phát triển tâm thức của nhân loại. Nhân loại sẽ bước sang một giai đoạn mà sự thức tỉnh trong tâm hồn sẽ tạo ra sự tự do và niềm hạnh phúc miên viễn trong mỗi con người và trên toàn thế giới.

"Thức tỉnh mục đích sống" đã cộng hưởng thật sâu sắc với những điều bên trong tôi và giúp tôi thay đổi nhận thức về bản thân và về cả mọi điều..."

Nếu bạn đang trong cuộc hành trình tìm kiếm con người thực từ bên trong mình để sống tỉnh thức trên cuộc đời này thì đây thực sự là cuốn ebook bạn cần đọc. Ebook Thức tỉnh mục đích sống là cuốn sách làm bừng tỉnh cả thế giới giúp bạn hiểu rõ được sứ mệnh sinh ra trong cuộc đời để đạt được sự tự do và niềm vui hạnh phúc.

Ebooksmienphi.com mời bạn đón đọc!

Tin liên quan

© 2016 bản quyền ebooksmienphi.com.