Ebooks Tiếng Anh

Ebook miễn phí Oxford Guide to English Grammar

Ebook miễn phí Oxford Guide to English Grammar là một hệ thống ngữ pháp và cách sử dụng ngữ pháp theo tiêu chuẩn tiếng Anh ngày nay. Cuốn sách phù hợp cho những tham khảo nhanh đến nghiên cứu chi tiết về các chủ đề ngữ pháp rộng hơn. Cuốn sách này là phù hợp với bất kì ai, từ học sinh có trình độ sơ cấp đến chuyên sâu. Đây cũng là tài liệu tham khảo dành cho các giáo viên.

>>>TIKI GIẢM GIÁ TỚI 85% HÀNG NGÀN SẢN PHẨM. BẠN NÊN NẮM BẮT CƠ HỘI NÀY. CLICK XEM NGAY!

Cuốn ebooks miễn phí Oxford Guide to English sẽ giúp bạn hoàn thiện khả năng ngữ pháp của mình với những ưu điểm từ cuốn sách ebook miễn phí này:

  • Nhấn mạnh về ý nghĩa và cách lựa chọn ngữ pháp trong câu
  • Mỗi chương đề bắt đầu bằng một bản tóm tắt các chủ điểm ngữ pháp giúp cho người đọc có thể dễ dàng tìm kiếm ngữ pháp cần tìm hiểu
  • Có những đoạn văn thể hiện cách sử dụng của ngữ pháp cũng như những ví dụ đơn giản và xác thực đi cùng
  • Bất cứ ngữ cảnh nào cũng hữu ích với những ngữ pháp cho formal hay informal, văn viết hay cho văn nói..
  • Cuốn sách ebook này được xem như cẩm nang tham khảo đáng tin cậy cho bất cứ ai
  • Cuốn sách chỉ ra sự khác biệt trong ngữ pháp Anh và Mỹ

Ebooksmienphi.com sưu tầm và chia sẻ

Tin liên quan

© 2016 bản quyền ebooksmienphi.com.