Ebooks kinh doanh

Ebook miễn phí Dạy con làm giàu Tập 2 - Sử dụng đồng vốn để được thỏa mái về tiền bạc

Ebook miễn phí Dạy con làm giàu tập 2 - Sử dụng đồng vốn để được thỏa mái về tiền bạc

Bạn có tự do về tiền bạc không? Khi bạn đang phải vật lộn với tài chánh trong cuộc đời mình, cuốn sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay hầu như có thể thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình, cuốn sách này sẽ giúp cho bạn vạch được một lối thoát cho riêng mình.

Robert T. Kiyosaki chỉ ra trong xã hội có bốn nhóm người làm ra tiền được thể hiện trong bảng sau:

L - Nhóm người làm công lãnh luơng

T - Nhóm người làm tư

C - Nhóm chủ doanh nghiệp, công ty

D - Nhóm nhà đầu tư

Mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng thuộc về một trong bốn nhóm người đó. Vị trí tồn tại của chúng ta trong bốn nhóm người đó sẽ quyết định nguồn thu nhập đem lại cho chúng ta. Nhiều người dựa vào đồng luơng lãnh được mỗi tháng và do đó trở thành những người làm công trong xã hội, trong khi đó số khác tự kinh doanh làm ăn trong khuôn khổ cá nhân hay gia đình. Những người làm công hay những người làm tư nằm phía bên trái bản. Phía bên phải bảng là những cà nhân kiếm tiền từ doanh nghiệp kinh doanh hay các khoản đầu tư của mình.

Hình vẽ trên tóm tắt bốn nhóm người trong xã nội làm nên thế giới kinh doanh này, họ là những ai và những yếu tố nào hun đúc nên tính cách đặc thù của mỗi một nhóm người. Tứ đồ ấy giúp cho bạn thấy được mình đang thuộc nhóm người nào, mà nhờ đó bạn có thể tự vạch cho mình một hướng hành động theo những gì bạn mong muốn trong tương lai, một khi bạn tự chọn cho mình một con đường riêng biệt có thể đưa bạn đến sự tự do về tài chính. Hẳn nhiên, sự tự do ấy có thể đạt được trong cả bốn nhóm nhưng những kỹ năng của một cá nhân thuộc nhóm C hay D sẽ giúp bạn đạt được mục đích nhanh chóng hơn. Một nhóm người L thành đạt đều có khả năng trở thành một cá nhân thành công thuộc nhóm D.

Mục lục:

Lời nói đầu

Phần 1: Kim tứ đồ

Chương 1: Tại sao anh không kiếm lấymột công việc?

Chương 2: Những con người khác nhau thuộc những nhóm khác nhau

Chương 3: Tại sao mọi người chọn sự an toàn hơn là sự tự do

Chương 4: Ba kiểu hệ thống kinh doanh

Chương 5: Bảy cấp bậc đầu tư

Chương 6: Con không thể thấy tiền bằng mắt con được

Phần 2: Khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn

Chương 7: Trở thành người bạn muốn

Chương 8: Tôi làm giàu bằng cách nào?

Chương 9: Hãy là ngân hàng, chứ đừng làm kẻ làm công cho ngân hàng

Phần 3: Để thành công trong nhóm C và D

Chương 10: Bước những bước nhỏ

Chương 11: Buớc 1. Đã đền lúc lo chuyện của mình

Chương 12: Bước 2. Kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình

Chương 13: Bước 3. Phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro

Chuơng 14: Bước 4. Xác định bạn muốn trở thành kiểu người đầu tư nào?
Chương 15: Buớc 5. Tìm hiểu người đỡ đầu

Chương 16: Bước 6. Biến sự thất vọng thành sức mạnh cho chính mình

Chương 17: bước 7: Sức mạnh của niềm tin

Chương 18: Thay lời kết.

Ebooksmienphi.com sưu tầm và chia sẻ

Tin liên quan

© 2016 bản quyền ebooksmienphi.com.