Ebooks Tiếng Anh

Ebook free The Ultimate Sales Letter: Attract New Customers. Boost your Sales - Dan Kennedy

Write Well to Sell Big!

In the age of e-mail and instant communication, great sales copy is indispensable to closing a deal. But too many sales letters end up in the junk file or the wastebasket. In this new edition of his top-selling book, author Dan Kennedy explains why some sales letters work and most don't. And he shows how to write copy that any business can use.

Among other things, he provides:

  • Completely updated text and examples
  • Great headline formulas
  • New exercises to spark creativity
  • The best way to use graphics


Kennedy is the most successful, highly paid direct-response copywriter in the country. In this book, he shares his step-by-step formula so everyone can write letters that will nail the sale.

Tác giả: Dan S. Kennedy

Dan S. Kennedy là một trong những copywriter có thu nhập cao nhất và thành tích công việc tốt nhất tại Mỹ, ông chuyên viết những lá thư bán hàng với chi phí từ 50.000 đến 2 triệu đô la, và rất được các khách hàng tin tưởng hợp tác trong các dự án marketing thông qua thư bán hàng. Ông vừa là một nhà triệu phú lớn, là chủ của rất nhiều doanh nghiệp thành công, là nhà tư vấn chiến lược và đào tạo kinh doanh tài ba đã đào tạo hơn 1 triệu chủ doanh nghiệp mỗi năm.

Ông cũng là tác giả của hàng loạt các quyển sách trong lĩnh vực kinh doanh, bao gồm cả quyển No B.S. Bán Hàng Thành Công Trong Nền Kinh Tế Mới. Ông đã giúp hàng ngàn chủ doanh nghiệp viết ra những lá thư bán hàng đầy sức mạnh giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong rất nhiều ngành nghề, từ các cửa hàng nhỏ ở địa phương cho đến các công ty lớn trị giá hàng tỷ đô la.

Cuốn sách "Thư Bán Hàng Đỉnh Cao" sẽ tiết lộ cho bạn tất cả những gì diễn ra phía sau hậu trường của những tay viết chuyên nghiệp trong ngành quảng cáo. Cách thức họ xác định khách hàng mục tiêu, lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, viết và diễn đạt theo cách "chạm" nhất đến khách hàng rồi lên kế hoạch phòng ngừa cho tất cả những rủi ro có thể xảy đến khi gửi thư đi cho đến việc TEST xem thư nào hiệu quả trên một nhóm nhỏ trước khi gửi đi với số lượng lớn. Cuốn sách Thư bán hàng đỉnh cao của Dan Kennedy thực sự là cuốn sách hay nhất về nghệ thuật viết thư bán hàng.

 

 

 

 

 

Tin liên quan

© 2016 bản quyền ebooksmienphi.com.